• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Fotografens Århus

– Billeder gennem 75 år

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Bogen kommer via et omfattende billedmateriale samlet af fotografen Thomas Pedersen (1900-75), og hans søn Poul Pedersen, vidt omkring i byens liv og udvikling gennem 75 år fra 1926 til nu.
Vi møder mennesker fra 30’erne og 40’ernes Aarhus og genser gadepartier og bymiljøer, der for længst er borte. Fra årene efter krigen følger vi mange af ændringerne i bybilledet, der har fundet sted fra 50’erne og frem til de seneste år.

 

Det er de historiske optagelser, der står i centrum i bogen. Men billederne knyttes afsnit for afsnit sammen af Poul Pedersens erindringer om sine egne og faderens oplevelser fra de mange års samarbejde med mennesker i Aarhus og deltagelse i byens liv og begivenheder.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2001

Forfatter: Poul Pedersen

Antal sider: 228

ISBN: 978-87-89386-64-7

 

Byens borgere 1165-2000

– Bind 5

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie, som blev udsendt i fire bind 1995-1998, var bygget op over en fast model. Hvert bind var inddelt i fire hovedtemaer: Byens Rum, Byens Mennesker, Byens liv og Byens Styre.

 

Hovedtemaet om byens mennesker sigtede nemlig ikke med at portrættere fremtrædende aarhusianere, men derimod at skildre levevilkårene for de skiftende generationer af indbyggere. Det var socialhistorie og ikke personalhistorie.

 

Det vil det foreliggende bind prøve at råde bod på. Det er indlysende, at byens historie ikke kan forståes, hvis man helt ser bort fra de mange fremtrædende personligheder, der i tidens løb har sat deres præg på byens liv, udvikling og bidraget til dens historie. Derfor udsendes nu en samling biografier af kendte og ind i mellem måske knapt så kendte aarhusianere.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2000

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 404

ISBN: 978-87-89386-58-2

 

Vilhelmsborg

– Danmarks Nationale Hestesportscenter

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Vilhelmsborg er en herregård i Østjylland som så mange andre. Men dens skæbne, ejeres og arbejderes liv og levned er også en vigtig del af Danmarks historie. Beretningen tager sin begyndelse i 1100-tallet i en landsby med gården Skrumstrup, der de næste århundreder vokser til en herregård.

 

Da de danske konger ikke kunne tilbagebetale store lån, som de havde optaget hos hollænderen Gabriel Marselis under 30-års krigen, tvang man ham til at overtage danske besiddelser til ågerpriser. En søn på 19 år, Vilhelm kom til Danmark, hvor han efter faderens død i 1673 overtog Skrumstrup, tog navnet Güldencrone og kaldte stedet Vilhelmsborg. Slægten blev dansk og ejede herregården i 250 år i op- og nedgangstider.

 

I 1973 overtog Aarhus kommune herregården og gennemførte en omfattende restaurering af avls- og hovedbygninger, hvis opførelse og arkitektur er indgående beskrevet. Siden 1990 er Vilhelmsborg med støtte fra avls- og hestesportskredse blevet Danmarks Nationale Hestesportscenter og har således ændret status fra ar være bolig for én familie og dens arbejdere til at være åben for alle som et center for kulturelle, sociale og sportslige begivenheder med ca. 200.000 besøgende om året.

 

Udgivet: 2000

Forfatter: Ib Møller

Antal sider: 160

ISBN: 978-87-90374-06-1

Pris: 125 kroner

 

Byens historie 1870-1945

– Bind 3

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I årene 1870 til 1945 blev det moderne Aarhus skabt. Disse år er emnet for bind 3 af Århus – Byens historie.

 

Det var i denne periode, at Aarhus blev en storby efter dansk målestok. Det afgørende spring blev taget i årene efter 1870, da byen efterhånden ændrede sig fra at være midtpunkt i en omegn til at blive centrum for en landsdel. Benne udvikling tog fart i århundredets første årtier, og inden besættelsestiden var det moderne bybillede skabt. I begyndelsen var byvæksten planløs, svær at styre, men fra 1895 til 1920 blev der gjort forsøg på at skabe rammer for vokseværket. Ikke altid med held, hvad vi bøder for i den dag i dag med uheldig udformning af visse gader og pladser. Fra 1920 blev styringen bedre, og en egentlig byplanlægning mere succesfuld.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1998

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 378

ISBN: 978-87-89386-39-6

 

Byens historie 1720-1870

– Bind 2

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie fortsætter med tiden 1720-1870, der handler om købstadsliv i faste rammer. Omgivet af landsbyer, herregårde og bymark lå byen bag sine 8 porte, der var placeret ved indfaldsvejene og hvor man skulle betale told. I alt væsentligt blev der bygget videre på den gamle middelalderbyplan, så byen var placeret nord for åen. Kun Brobjerg (Frederiksgade) og Fiskergade langs med åen havde betydning på sydsiden.

 

Ved midten af 1700-tallet havde byen ca. 800 gårde, huse og boder, så godt som alt opført i bindingsværk med rødmalet tavl og tømmer. I slutningen af århundredet begyndt nybygninger at blive opført i grundmur og klassicismen som stilretning trængte frem. Først 1850 blev byportene opgivet, gærder og plan­keværker kunne fjernes, og nye udstykninger sættes i gang.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1997

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 348

ISBN: 978-87-89386-29-9

 

Byens historie til 1720

– Bind 1

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 350

ISBN: 87-89386-21-3

Pris: UDSOLGT

Byens historie 1945-1995

– Bind 4

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Med dette bind begynder Århus byhistoriske Udvalg udsendelsen af et fire binds værk om Aarhus’ historie. Når man har valgt at udsende bind 4 først, skyldes det for det første ønsket om at markere 25 året for kommunesammenlægningen, for det andet at efterkrigsperioden aldrig har været genstand for en større fremstilling.

 

Inden for de givne rammer har det ikke været muligt at behandle alle aspekter af byens væsen. Det ville for øvrigt under alle omstændigheder være umuligt. Man vil derfor med rette kunne pege på udeladelser i forhold til endog vigtige institutioner i samfundslivet. I nogle tilfælde vil ”retfærdigheden” ske fyldest på den måde, at de vil blive behandlet mere indgående i andre bind af værket, især hvis tyngdepunktet for deres virke eller deres største betydning for byen har ligget i andre perioder end nutiden.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 354

ISBN: 978-87-89386-13-2

 

Sikken et hus

– Musikhuset

 

I mere end 25 år kæmpede dirigenten og orkesterlederen Thomas Jensen for en aarhusiansk koncertsal med ordentlige forhold – og ikke mindst ordentlig akustik. Han kæmpede forgæves, men lagde dog kimen til den debat, der i 1970erne fik nyt liv. Det handlede igen om husets nødvendighed, om økonomien og de arkitektoniske muligheder, da byrådet tog beslutningen om at bygge Johan Richters musikhus på det gamle kaserneareal bag rådhuset i Aarhus.

 

Erik Svensson beskriver med indfølelse og varme Musikhuset Aarhus’ forhistorie, historie og nutid. Hvordan den lokalpolitiske polemik efterhånden blev til ideer, sten og glas, og hvordan Aarhus fik en scene af internationalt format.

 

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 132

ISBN: 87-7739-673-1

Pris: UDSOLGT

Århus på plakaten

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Udvalg af plakater, som har været anvendt til offentlige bekendtgørelser og til propaganda, til reklame for fester, koncerter, møder, sportsbegivenheder, teatre, udstillinger og underholdningsarrangementer m.m. samt en fortælling om begivenheder af forskelligste slags, der knytter sig til plakaterne.

 

Pris: 50 kroner

Udgivet: 1993

Forfatter: Finn H. Lauridsen

Antal sider: 127

ISBN: 978-87-89386-01-9

 

For ethvert hjem

–  Århus i avisannoncer 1900-1960

 

Udgivet: 1989

Forfatter: Finn H. Lauridsen

Antal sider: 136

ISBN: 87-89386-08-6

Pris: UDSOLGT