• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Sct. Pauls i Aarhus

 

Historien om en helt ny bydel i Aarhus er ganske spændende. Aarhus var endnu i 1870 en lille by, der stort set havde sin sydlige grænse, hvor banegården ligger i dag. Her lå grænsen til landkommunen Viby. Det gik selvfølgelig ikke, så i 1874 blev et større areal overført til Aarhus. Med det fulgte også nye religiøse bevægelser. Bl.a. opførte Den Katolske Kirke en stor kirke i Ryesgade, og katolikkerne havde forinden åbnet en skole.

 

Det gav uro i byens kirkelige kredse. Biskop og præster talte sammen og fik kontakt med bystyret. I fællesskab blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik i opdrag at løse byens kirkelige problemer. Der var endnu kun to kirker i byen: Domkirken og Vor Frue Kirke. Kampen for en tredje bykirke kom i gang. Hvor skulle den ligge? På den gamle kirkegård midt i byen eller i det nye område, der nu officielt blev kaldt Frederiksbjerg? Her blev Sct. Pauls kirke indviet i 1887.

 

Denne spændende tilblivelseshistorie, skrevet af historikeren Henrik Fode, er det første del i bogen,
I anden del fortælles om kirkens arkitektur, skrevet af arkitekt Johannes Exner, som er ekspert i kirkebygninger. Det er også hans tegnestue, der står bag den vellykkede tilbygning i kirkens sydlige apsis. Endelig behandles det kirkelige liv omkring Sct. Pauls kirke, skrevet af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. Dette afsnit belyser de mange sogneaktiviteter, der binder Sct. Pauls sogn sammen.

 

Udgivet: 2011

Forfatter: Henrik Fode, Johannes Exner og Flemming Baatz Kristensen

Antal sider: 150

ISBN: 978-87-91324-32-1

Pris: UDSOLGT

Fællesskab gør stærk

– LO i Århus – i og med tiden

 

Snart dages det brødre…

1883 var et betydningsfuldt år i den aarhusianske arbejderbevægelses historie. Arbejderbevægelsen i byen var på vej til at samle sig. Smedene – i dag Metal Aarhus – havde etableret en fagforening den 13. oktober 1883. Formålet var at forbedre løn- og arbejdsforholdene for medlemmerne og måske ændre samfundet i en mere demokratisk retning. Der var ”grøde” i arbejderbevægelsen, og året efter fra 19. juni til 28. september udkom Socialdemokratisk Ugeblad med redaktion af Harald Jensen.

 

Smedenes initiativ dannede baggrund for lignende initiativer blandt andre fag, og i december samme år voksede tanken sig stærkere for at etablere et fælles talerør for de faglige sammenslutninger i byen: En fællesorganisation. De samvirkende Fagforeninger, som organisationen hed i begyndelsen. Otte fagforeninger med i alt 621 medlemmer stod bag. Det skete den 18. december 1883, for 125 år siden.

 

(Uddrag fra det indledende kapitel)

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Rock i Århus

– Brudstykker af en musikhistorie

 

I året 1956 var der mindst to begivenheder, som optog århusianerne. Den ene var arbejdet med overdækningen af Aarhus Å. Men selvom den blev støbt i jernbeton og dækket med asfalt kom den ikke til at holde lige så længe som den anden. Det var nemlig året hvor rocken for første gang kom til byen. Mere end halvtreds år er gået og det aarhusianske rockmiljø er mere levende og mangfoldigt end nogensinde.

 

Den levende musik og dens forankring i lokalmiljøet har ligget redaktøren og forfatterne bag dette projekt på sinde. Denne bog er ikke et leksikon over aarhusiansk rock, og som historieskrivning er den både subjektiv og uvidenskabelig. Vi hævder heller ikke, at den kommer hele vejen rundt om sit omfangsrige emne, men gennem baggrundsartikler, vidneudsagn og fortællinger om svundne tiders miljøer har vi ønsket at videregive kendskab til det fundament byens nuværende vitale musikliv står på.

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Jørgen Nielsen

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Videre!

– En Århusdrengs kamp for sit liv og sin virksomhed

 

”Videre” er en bog, der både fortæller om etablering af en stor Aarhusvirksomhed – Labflex – der fremstillede laboratoriemøbler. Først til Aarhus Kommunehospital, så til hele landet og siden med eksport til hele verden. Og om manden bag det hele, Per Simonsen, der blot havde 7 års skolegang bag sig og kun talte aarhusiansk.

 

Bogen er ikke blot et sædvanligt virksomhedsportræt. Det er en bog, der også indeholder meget væsentlige menneskelige aspekter. Den beskriver ikke blot forholdet mellem fader og sønner, men rummer ikke mindst en meget fintfølende beskrivelse af det næsten uoverstigelige menneskelige problem, der ramte familien, da Per Simonsens hustru blev ramt af alvorlig sygdom og lå i coma i syv år. Siden blev Per Simonsen selv ramt af alvorlig sygdom, solgte virksomheden, købte den tilbage igen, for siden at trække sin søn Peter Simonsen ind i direktionslokalet som administrerede direktør. Det gav spændinger i forholdet fader-søn, som bogen beskriver meget fint og indlevende.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Peter Simonsen

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-18-5

Pris: UDSOLGT

Århus i øjet

– Focus on Aarhus

 

”Det moderne menneske har travlt. Vi iler af sted fra minut til minut uden at standse op og tøve et øjeblik for at erkende med krop og sjæl, hvad der passerer vor næse forbi og bevidstgøre det. Hov, hvad var det, jeg så og mærkede her? – den statue har jeg da ikke observeret før, har den stået der altid? – det var dog en forbløffende arkitektonisk perle…..”

 

Sådan begynder forordet til bogen Århus i øjet – Og det fortsætter i samme stil hele bogen igennem. Bogen er rigt illustreret og med både dansk og engelsk tekst og som sådan den perfekte gaveide til inden- og udenbys familie og venner, forretningsforbindelser og besøgende fra udlandet.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Jens Dalsgård

Antal sider:

ISBN: 97887-91324-20-8

Pris: UDSOLGT

Jurist i tiden

 

Jurist i tiden er skrevet på foranledning af Juridisk Forenings 100 års jubilæum og fortæller bredt om den historiske udvikling for jurister, deres arbejdsområder og arbejdspladser.

 

Bogen er rigt illustreret og fortæller i 5 tidsafsnit om nogle af de voldsomme omlægninger, det juridiske arbejdsmarked i byen har undergået. Politiet og fængselsvæsnet var kommunalt indtil det i 1938 blev overtaget af staten.

 

Sagførerne og deres arbejdsbetingelser omtales fra dengang kontoret var en del af den private bolig frem til nutidens højt specialiserede advokatforretninger med markante adresser i bybilledet.

 

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: 200

ISBN: 87-91324-16-5

Pris: UDSOLGT

Retten på bakken

 

Retten på Bakken er en hyldest til retsbygningen på Vester Allé, der netop er blevet 100 år – en markant arbejdsplads for byens jurister.

 

Bygningen er opført af arkitekterne Ludvigsen og Hansen og indviet i 1906. Bag den prominente retsbygning blev der samtidig opført en ny arrestbygning.

 

I dag er bygningen nyrestaureret ude som inde og er rede til at varetage retsreformens mange nye udfordringer.

 

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: Ikke oplyst

ISBN: 87-91324-15-7

Pris: UDSOLGT

 

 

Frederik Visbys Århus

– Billeder fra en stiftsby i 1850’erne

 

I samarbejde med Købstadsmuseet Den Gamle By kan vi tilbyde bogen om Frederik Visby, hvor hans billeder for første gang nu udgives i farver. Holder du af Aarhus skal du også kende Frederik Visbys karakteristiske tegninger eller rettere akvareller fra dengang Aarhus var en meget lille by midt i 1800-tallet med under 10.000 indbyggere.

 

Visby kommer rundt i byen. Vi møder soldater, præster, borgere og arbejdsfolk midt i deres gøremål. Med at tænde tranlamper, på brandøvelse eller i færd med at fange krabber. Der er mange fine tegninger af byen fra dengang Toldboden lå oppe i åen og høns spankulerede frit omkring i byens gader. Det var dengang købmandsgårde og borgerhuse endnu stod i bindingsværk. Det er kort og godt en bog, der er fyldt med nostalgi i de smukke tegninger.

 

Udgivet: 2005

Forfatter: Birgitte Kjær

Antal sider: 270

ISBN: 87-91324-13-0

Pris: UDSOLGT

Byens kirkegårde

For Aarhus kommunes Naturforvaltning skrev og tilrettelagde Aarhus Byhistoriske Fond i efteråret 2005 en bog om byens kirkegårde.

 

Bogen handler om begravelsesskikke fra middelalderen til i dag, og så lægger den ikke mindst vægt på at fortælle historien om byens gamle kirkegårde: Sct Olufs Kirkegård ved Kystvejen og den store Søndre Kirkegård midt i byen. Byen voksede hurtigt fra slutningen af 1800-årene. Det betød, at der ikke længere var plads til Søndre Kirkegård, og i dag ligger Aarhus Rådhus og Rådhusparken der i stedet. Nordre Kirkegård kom til i 1870’erne og blev udvidet flere gange. Så var der heller ikke længere plads her og i 1927 blev Vestre Kirkegård indviet.

 

Kirkegårdene har med tiden også ændret karakter. Nye skikke er kommet til med kremering og urnenedsættelser, der på det nærmeste har afløst den traditionelle kistebegravelse. Kirkegården er således ved at ændre karakter med store græsarealer, smukke planter og træer, ligesom vore nye borgere har medtaget nye begravelsesskikke.

 

Udgivet: 2005

Forfatter: Henrik Fode og Connie Jantzen

Antal sider: 140

ISBN: 87-91324-13-0

Pris: UDSOLGT

Brabrand Sø og Årslev Engsø

 

Den 19. marts 2003 kunne mere end tusinde forventningsfulde fremmødte ved Skibby opleve, at Aarhus Å omsider blev ført tilbage i Årslev Enge, og efter et par uger opstod langsomt en ny, smuk, lavvandet sø. Sammen med Brabrand Sø udgør området nu så spændende et naturområde, at det vurderes at have europæisk værdi og derfor er udlagt som et såkaldt EU-habitatområde.

 

Bogens disposition sigter helt bredt med et historisk afsnit, et afsnit med turbeskrivelser og fire afsnit med udgangspunkt i områdets vigtigste naturtyper og en række spændende dyre- og plantearter.

 

Det er vores håb, at bogen kan virke som inspirationskilde for de mange, der på forskellig vis bruger området. Med en stor prioritering af billeder, tegninger og akvareller har vi forsøgt både at fastholde en stemning og samtidig vise den detaljerigdom, områder rummer.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Jan Kahr Sørensen, Peter Jacob Jørgensen og Christian A. Jensen

Antal sider: 186

ISBN: 87-91324-08-4

Pris: UDSOLGT