• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Amt og amtmænd i Århus

 

Der diskuteres kommunalreform i 2004. Politikerne har fastslået, at den reform, der blev realiseret i 1970 og som bl.a. skabte større kommuner og som noget helt nyt etablerede amtskommuner med en folkevalgt og politisk udpeget amtsborgmester er forældet.

 

Under denne debat glemmes det ganske, at amterne har en lang historie bag sig. Amterne har gennem årene spillet en meget vigtig rolle som bindeled mellem stat og lokalforvaltning, og amtmanden har siden 1660 været en central lokal person, der har udfyldt en lang række opgaver, der gradvist er blevet overtaget af folkevalgte organer.

 

Kommunalreformen i 1970 afskaffede ikke statsamterne, for de overtog og videreførte opgaver, som de nye amtskommuner ikke ønskede eller kunne videreføre. Det er det, denne bog skal fortælle om og bidrage til: At perspektivere den aktuelle debat og samtidig vise, at amterne altid har været åbne overfor nye tiltag og reformer. For dem har der været næsten utallige af gennem årene.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Flemming Hørnø

Antal sider: 196

ISBN: 87-91324-07-6

Pris: UDSOLGT

Den 3. streng

– Den århusianske arbejderkooperation 1984-2002

 

Arbejderbevægelsen består som bekendt af 3 ”strenge”. Foruden partiet er det fagbevægelsen og endelig kooperationen Det er derfor en fornøjelse omsider at få beskrevet endnu en af de berømte ”strenge”. Den om kooperationen.

 

Kooperationen er en levende virksomhedstype, der i dag konkurrrerer på lige fod med det traditionelle erhvervsliv. Virksomheder lukkes, sammenlægges, skifter navne og indgår alliancer med det omgivende erhvervsliv. Kooperationen kan på den måde måske virke lidt anonym. Det ønsker den kooperative bevægelse imidlertid ikke at være. Denne bog har derfor ikke blot til formål at fortælle bevægelsens historie, men også at præsentere de aktuelle virksomheder og den moderne kooperative bevægelse i Århus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Finn Andersen

Antal sider: 136

ISBN: 87-91324-01-7

Pris: UDSOLGT

Se på Århus

– Århus fra luften

 

En helikopter har den fordel, at den let og elegant kan komme fra punkt til punkt. Det betydet, at vi har mulighed for at se lidt bredere på Aarhus kommune. At komme fra sted til sted: Fra Lisbjerg og Egå i nord til Beder og Solbjerg i syd og ligeledes se på byen fra Brabrand Sø i vest.

 

Det er et blandet billede af en by i vækst med forskellige kvarterer og bebyggelser, der viser sig for fotografen. Tætbebygget bymiljø, landsbyer og marker, industrikvarterer, herregårdsmiljøer, store villakvarterer og en havn med vokseværk og meget mere. Det er det, vi vil præsentere. Alt er ikke med, men resultatet skulle alligevel gerne give et indtryk af, hvordan Aarhus så ud i sensommeren 2002.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2002

Forfatter: Henrik Fode og Knud Nielsen

Antal sider: 82

ISBN: 87-91324-00-9

Pris: UDSOLGT

Aarhus Glasværk

– Et industrieventyr fra århundredskiftet

 

Som det sidste af større danske glasværker bliver Århus Glasværks historie nu beskrevet.

 

Bogen er en beretning om momentan storhedsvanvid, om spekulation og om nepotisme, strejker og lockouter og vilde satsninger, som allerede efter godt fire år førte til kapitulation med efterfølgende salg til Fyens Glasværk.

 

Bogen giver sig ikke ud for at være den endegyldige historie om glasværket på Ole Rømers Vej – der fik gadestatus i 1907 – men den kommer så tæt på sandheden, som det nu engang er muligt at komme med de forhåndenværende instrumenter 72 år efter, at det blev nedlagt.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 1999

Forfatter: Jørgen Kjær Hansen

Antal sider: 146

ISBN: 87-89386-46-9

Pris: UDSOLGT

Byens historie til 1720

– Bind 1

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 350

ISBN: 87-89386-21-3

Pris: UDSOLGT

Regnbuebroen

– 30’ernes og krigsårernes Århus

 

Et par dage efter rendte jeg omsider på en vaskeægte englænder. Han travede noget desorienteret omkring på Kirkegårdsvej, der ikke ligefrem gav de tilbud, han søgte.

 

Nu skulle det prøves. “How do you do…” sagde jeg og sandelig om ikke frimodigheden belønnedes. Soldaten kom hen til mig. Kontakten var skabt.

 

Jeg kunne gå i biografen og se amerikanske film, liste mig til at tage en vildtfremmed pige i hånden, uden at hun trak den til sig igen.

 

Mørket var ikke mørke mere.

 

Mit hjerte dunkede. Det var kun at rejse sig og gå udenfor. Vi stod ved foden af en regnbue, – broen, hvorpå jeg tog mine første dristige hanefjed, og hvorfra jeg ikke tøvede med at springe ud i strømmen af opfyldte forventninger.

 

(Uddrag af bogens afsluttende kapitel)

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Henning Hall

Antal sider: 216

ISBN:

Pris: UDSOLGT

Århus befriet

 

Hvad skete der egentlig i dagene op til og under befrielsen? Hvordan var dagligdagen for borgerne? På hvilke baggrund og med hvilke følelser modtoges frihedsbudskabet fra London i Aarhus by? Det var bl.a. ønsket om at få besvaret disse spørgsmål, der lå til grund for beslutningen om udgivelsen af denne bog; Aarhus befriet.
Det er let at glemme, lettere end at huske. Det må vi vel alle erkende. Måtte denne bog bøde lidt herpå.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 82

ISBN: 87-89386-09-4

Pris: UDSOLGT

Sikken et hus

– Musikhuset

 

I mere end 25 år kæmpede dirigenten og orkesterlederen Thomas Jensen for en aarhusiansk koncertsal med ordentlige forhold – og ikke mindst ordentlig akustik. Han kæmpede forgæves, men lagde dog kimen til den debat, der i 1970erne fik nyt liv. Det handlede igen om husets nødvendighed, om økonomien og de arkitektoniske muligheder, da byrådet tog beslutningen om at bygge Johan Richters musikhus på det gamle kaserneareal bag rådhuset i Aarhus.

 

Erik Svensson beskriver med indfølelse og varme Musikhuset Aarhus’ forhistorie, historie og nutid. Hvordan den lokalpolitiske polemik efterhånden blev til ideer, sten og glas, og hvordan Aarhus fik en scene af internationalt format.

 

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 132

ISBN: 87-7739-673-1

Pris: UDSOLGT

Byens hus

 

Et rådhus kan opfattes som en bys visitkort, og det gør vi i Aarhus. Den 2. juli 1991 er det 50 år siden huset blev indviet. Forud var gået en heftig debat. Ikke om det berettigede i at bygge et nyt hus, for det erkendte alle, var nødvendigt. Diskussionen gik i stedet på, hvordan et rigtigt rådhus skulle se ud, og om et sådant skulle have et tårn, og hvordan det skulle udformes.

 

I dag kan byens borgere ikke forestille sig Aarhus uden det rådhus med dets karakteristiske tårn med lavtplaceret tårnur, som arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller tegnede det. Der er kort og godt en vis stolthed knyttet til byens hus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 1991

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode

Antal sider: 140

ISBN: 87-89-386-22-1

Pris: UDSOLGT

For ethvert hjem

–  Århus i avisannoncer 1900-1960

 

Udgivet: 1989

Forfatter: Finn H. Lauridsen

Antal sider: 136

ISBN: 87-89386-08-6

Pris: UDSOLGT