• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Sct. Pauls i Aarhus

 

Historien om en helt ny bydel i Aarhus er ganske spændende. Aarhus var endnu i 1870 en lille by, der stort set havde sin sydlige grænse, hvor banegården ligger i dag. Her lå grænsen til landkommunen Viby. Det gik selvfølgelig ikke, så i 1874 blev et større areal overført til Aarhus. Med det fulgte også nye religiøse bevægelser. Bl.a. opførte Den Katolske Kirke en stor kirke i Ryesgade, og katolikkerne havde forinden åbnet en skole.

 

Det gav uro i byens kirkelige kredse. Biskop og præster talte sammen og fik kontakt med bystyret. I fællesskab blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik i opdrag at løse byens kirkelige problemer. Der var endnu kun to kirker i byen: Domkirken og Vor Frue Kirke. Kampen for en tredje bykirke kom i gang. Hvor skulle den ligge? På den gamle kirkegård midt i byen eller i det nye område, der nu officielt blev kaldt Frederiksbjerg? Her blev Sct. Pauls kirke indviet i 1887.

 

Denne spændende tilblivelseshistorie, skrevet af historikeren Henrik Fode, er det første del i bogen,
I anden del fortælles om kirkens arkitektur, skrevet af arkitekt Johannes Exner, som er ekspert i kirkebygninger. Det er også hans tegnestue, der står bag den vellykkede tilbygning i kirkens sydlige apsis. Endelig behandles det kirkelige liv omkring Sct. Pauls kirke, skrevet af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. Dette afsnit belyser de mange sogneaktiviteter, der binder Sct. Pauls sogn sammen.

 

Udgivet: 2011

Forfatter: Henrik Fode, Johannes Exner og Flemming Baatz Kristensen

Antal sider: 150

ISBN: 978-87-91324-32-1

Pris: UDSOLGT

Industriminder i det gamle Århus

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Årets bog i 2010 fra Aarhus Byhistoriske Fond handler om gamle fabriksbygninger i Aarhus. I bogen beskrives omkring 30 ”industriminder”, der endnu kan ses rundt om i byen, og som alle har bevaret en god portion af det oprindelige præg. De ligger alle fra Trøjborg i nord til Frederiksbjerg i syd. Beskrivelserne forener byhistorie, arkitekturhistorie og erhvervshistorie, alt omhyggeligt beskrevet og velforsynet med billeder.

 

De ældste fabrikker stammer fra midten af 1800-tallet og knytter sig til den tidlige tekstilindustri, tobaksfabrikation samt øl- og spritfremstilling. Fra årtierne omkring 1900 er der bevaret fabrikker for chokolade, møbler, tekstiler og skotøj. Hertil kan føjes et mejeri, et savværk, en filmfabrik, et farveri og nogle rugbrødsfabrikker.

 

Hvem kunne vide, at en kun 20-årig C.F. Møller i 1919 kunne levere tegninger til en skotøjsfabrik, der i dag rummer teater og liberale erhverv? Der kan også peges på flere ”industriklynger”, hvor håndværk og industri klumpede sig sammen på etagerne i den samme bygning. Fra 1930’erne og de følgende årtier møder læserne både en telefonfabrik, et skibsværft og bygningen med Danmarks største fotografiapparat.

 

Pris: 340 kroner

Udgivet: 2010

Forfatter: Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen; Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Antal sider: 180

ISBN: 978-87-91324-31-4

 

Bernhardt Jensen

– Alle tiders århusianer

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Bernhardt Jensen er alle tiders aarhusianer! Det fornemme prædikat blev givet den visionære borgmester 35 år efter, at han forlod borgmesterkontoret.

 

Det er især på grund af sin kamp mod en ny, stor vej gennem det centrale Aarhus, at Bernhardt Jensen var urørlig. Som borgmester frelste han det enestående latinerkvarter fra ødelæggelse med sin indædte modstand mod det storstilede projekt Ny Hovedgade, der skulle have moderniseret trafikken i Aarhus og ført byen ind i femtiden.

 

En række forfattere fortæller i selvstændige artikler om bogens hovedperson og hans karriere fra journalist til borgmester og byhistoriker.

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2010

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode og Jens Kaiser

Antal sider: 144

ISBN: 978-87-91324-28-4

 

 

Århus Å

– Natur og mennesker

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Vi har længe haft lyst til at fortælle historien om byens å. Det er der også andre, der har haft. Byens tidligere borgmester Bernhard Jensen samlede i sine sidste år materiale til en sådan beskrivelse, men han nåede ikke at gøre opgaven færdig. Århus Havn udgav imidlertid ved årsskiftet 1978/79 en lille publikation med noget af materialet, som den gamle borgmester havde samlet sammen. ”Fra Åhavnen til Fiskerhuset” hed den lille nytårshilsen.

 

Historien om Århus Å er en spændende historie, der rækker langt tilbage i tiden. Åen var baggrund for byens opståen, siden for dens vækst og udvikling med Århus Mølle som en vigtig drivkraft helt tilbage til 1200-årene. Den udspringer i Solbjerg Sø og løber i en stor bue med talrige tilløb før den når frem til Brabrand Sø. Undervejs har adskillige møller og siden dambrug tidligere udnyttet dens kraft.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 355 kroner

Udgivet: 2009

Forfatter: Henrik Fode m.fl.

Antal sider: 182

ISBN: 978-87-91324-26-0

 

Fællesskab gør stærk

– LO i Århus – i og med tiden

 

Snart dages det brødre…

1883 var et betydningsfuldt år i den aarhusianske arbejderbevægelses historie. Arbejderbevægelsen i byen var på vej til at samle sig. Smedene – i dag Metal Aarhus – havde etableret en fagforening den 13. oktober 1883. Formålet var at forbedre løn- og arbejdsforholdene for medlemmerne og måske ændre samfundet i en mere demokratisk retning. Der var ”grøde” i arbejderbevægelsen, og året efter fra 19. juni til 28. september udkom Socialdemokratisk Ugeblad med redaktion af Harald Jensen.

 

Smedenes initiativ dannede baggrund for lignende initiativer blandt andre fag, og i december samme år voksede tanken sig stærkere for at etablere et fælles talerør for de faglige sammenslutninger i byen: En fællesorganisation. De samvirkende Fagforeninger, som organisationen hed i begyndelsen. Otte fagforeninger med i alt 621 medlemmer stod bag. Det skete den 18. december 1883, for 125 år siden.

 

(Uddrag fra det indledende kapitel)

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Rock i Århus

– Brudstykker af en musikhistorie

 

I året 1956 var der mindst to begivenheder, som optog århusianerne. Den ene var arbejdet med overdækningen af Aarhus Å. Men selvom den blev støbt i jernbeton og dækket med asfalt kom den ikke til at holde lige så længe som den anden. Det var nemlig året hvor rocken for første gang kom til byen. Mere end halvtreds år er gået og det aarhusianske rockmiljø er mere levende og mangfoldigt end nogensinde.

 

Den levende musik og dens forankring i lokalmiljøet har ligget redaktøren og forfatterne bag dette projekt på sinde. Denne bog er ikke et leksikon over aarhusiansk rock, og som historieskrivning er den både subjektiv og uvidenskabelig. Vi hævder heller ikke, at den kommer hele vejen rundt om sit omfangsrige emne, men gennem baggrundsartikler, vidneudsagn og fortællinger om svundne tiders miljøer har vi ønsket at videregive kendskab til det fundament byens nuværende vitale musikliv står på.

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Jørgen Nielsen

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

AGF og alle de andre

– Fodboldkulturen i Århus i nationalt og internationalt perspektiv

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 1950’erne var Aarhus Danmarks fodboldby nr. 1. AGF vandt danmarksmesterskaber og landspokaltitler på stribe. Bl.a. 3 gange DM og 2 gange LP i perioden 1955-57. En præstation, der er enestående i dansk fodbolds historie. Også AIA spillede i landets bedste række, og begge århusianske klubber leverede spillere til landsholdet, bl.a. til det berømte ”sølvhold” fra De olympiske Lege i 1960.

 

I dag er den jyske hovedstads position som landets førende fodboldby for længst gået fløjten. AGF klarer kun med nød og næppe at forblive i superligaen. Hvorfor er det gået sådan? – Hvorfor er udviklingen gået i stå – ikke blot i AGF, men også i de øvrige aarhusianske klubber?

 

Det er disse spørgsmål Ole Brandenborg, der har haft sin daglige gang i byens klubber siden 1978, giver svar på i sin bog.

 

Pris: 225 kroner

Udgivet: 2008

Forfatter: Ole Brandenborg Jensen

Antal sider: 179

ISBN: 978-87-91324-21-5

 

Videre!

– En Århusdrengs kamp for sit liv og sin virksomhed

 

”Videre” er en bog, der både fortæller om etablering af en stor Aarhusvirksomhed – Labflex – der fremstillede laboratoriemøbler. Først til Aarhus Kommunehospital, så til hele landet og siden med eksport til hele verden. Og om manden bag det hele, Per Simonsen, der blot havde 7 års skolegang bag sig og kun talte aarhusiansk.

 

Bogen er ikke blot et sædvanligt virksomhedsportræt. Det er en bog, der også indeholder meget væsentlige menneskelige aspekter. Den beskriver ikke blot forholdet mellem fader og sønner, men rummer ikke mindst en meget fintfølende beskrivelse af det næsten uoverstigelige menneskelige problem, der ramte familien, da Per Simonsens hustru blev ramt af alvorlig sygdom og lå i coma i syv år. Siden blev Per Simonsen selv ramt af alvorlig sygdom, solgte virksomheden, købte den tilbage igen, for siden at trække sin søn Peter Simonsen ind i direktionslokalet som administrerede direktør. Det gav spændinger i forholdet fader-søn, som bogen beskriver meget fint og indlevende.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Peter Simonsen

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-18-5

Pris: UDSOLGT

Århus i øjet

– Focus on Aarhus

 

”Det moderne menneske har travlt. Vi iler af sted fra minut til minut uden at standse op og tøve et øjeblik for at erkende med krop og sjæl, hvad der passerer vor næse forbi og bevidstgøre det. Hov, hvad var det, jeg så og mærkede her? – den statue har jeg da ikke observeret før, har den stået der altid? – det var dog en forbløffende arkitektonisk perle…..”

 

Sådan begynder forordet til bogen Århus i øjet – Og det fortsætter i samme stil hele bogen igennem. Bogen er rigt illustreret og med både dansk og engelsk tekst og som sådan den perfekte gaveide til inden- og udenbys familie og venner, forretningsforbindelser og besøgende fra udlandet.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Jens Dalsgård

Antal sider:

ISBN: 97887-91324-20-8

Pris: UDSOLGT

Jurist i tiden

 

Jurist i tiden er skrevet på foranledning af Juridisk Forenings 100 års jubilæum og fortæller bredt om den historiske udvikling for jurister, deres arbejdsområder og arbejdspladser.

 

Bogen er rigt illustreret og fortæller i 5 tidsafsnit om nogle af de voldsomme omlægninger, det juridiske arbejdsmarked i byen har undergået. Politiet og fængselsvæsnet var kommunalt indtil det i 1938 blev overtaget af staten.

 

Sagførerne og deres arbejdsbetingelser omtales fra dengang kontoret var en del af den private bolig frem til nutidens højt specialiserede advokatforretninger med markante adresser i bybilledet.

 

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: 200

ISBN: 87-91324-16-5

Pris: UDSOLGT