Årets julebog 2015 til salg


Aarhus Byhistoriske Fond og Den Gamle By udgiver årets julebog 2015

På Borgernes Mark – Købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling i 1800-tallet
af Trine Locht Elkjær

For 200 år siden var det ganske almindeligt, at indbyggerne i Aarhus havde køer, grise og høns bag deres huse inde i byen og dyrkede korn på byens markjorder ved siden af deres byerhverv som købmænd og håndværkere.

Bogen er den første samlede fremstilling af købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling og er resultatet af et mangeårigt forskningsprojekt med fokus på udskiftningerne af bymarken i 1800-tallet. Bogens forfatter, Trine Locht Elkjær, har gennem mange år været ansat i Den Gamle By, de seneste år som forskningsinspektør.

Historien om købstadslandbruget og dets afvikling er illustreret med malerier, kort og fotografier i rigt mål og er sat ind i en byhistorisk sammenhæng, så bogen ikke alene henvender sig til forskere, men også til enhver med interesse for Aarhus bys historie.

Bogen er er på 205 rigt illustrerede sider og kan nu købes for 224 DKK men løber inkl. forsendelse op i ca. 280 DKK. Læs folder om udgivelsen eller

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)