Århus i krisetider

– Kalejdoskopisk billede fra 1920’erne og 1930’erne

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus Byhistoriske Udvalg havde gennem mange år ønsket at udsende en bog om de sociale forhold i byen i 1920’erne og 1930’erne. Det var derfor naturligt at rette henvendelse til redaktør Hans Rishøj, der har kendt byen fra tæt hold.

 

Rishøj er født i byen i 1913 og blev efter realeksamen i 1930 ansat ved dagbladet Demokraten, først som korrektør og arkivar, senere som journalist. Fra 1958-74 var han redaktør.

 

Til illustration af bogen var det lige så naturligt i et vist omfang at benytte bladets mangeårige tegner Jens Ravnholms arbejder. En stor del af disse findes i dag opklæbet i 3 albums på lokalhistorisk samling i Aarhus kommunes Hovedbibliotek. Med sin karakteristiske og ofte meget satiriske streg har han kommenteret mange af tidens begivenheder, store som små. Også Demokratens fotograf, 1931-40, maleren Aage Fredslund Andersens meget fine billeder har det være muligt at benytte, ikke mindst takket være værdifuld teknisk bistand fra fotograf Poul Petersen, Aarhus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 1980

Forfatter: Hans Rishøj

Antal sider:

ISBN: 978-87-504-0460-1