Århusbugten

– Natur og mennesker

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århusbugten beretter om det nærmeste kystopland fra Norsminde over Aarhus videre mod nord til Løgten og Kalø. Beskrivelsen fortsættes rundt om bugten mod Knebel og helt ud til Sletterhage fyr.

 

Der fortælles om landskabets opståen. Om veje og trafik rundt om bugten – og så naturligvis om sejlads. Der fortælles – for blot at pege på nogle emner – om landskabets opståen, om menneskets udnyttelse af naturen, om vejnettet og naturligvis om sejlads med smådampere til kystoplandets ladepladser.

 

Der berettes om skovbådene, der sejlede med turister til Varna og Ørnereden samt om badeliv og sejlsport. Der kigges på bugten og dens liv – og i visse perioder mangel på samme. Og bogen kommer rundt om navnestoffet i søkortet. Alt sammen perspektiveret mellem land, by og bugt.

 

Pris: 325 kroner

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode, Chr. A. Jensen, Arne Christiansen, Ole Brandenborg Jensen og Tommy Jervidal

Antal sider: 179

ISBN: 978-87-91324-17-3