Amt og amtmænd i Århus

 

Der diskuteres kommunalreform i 2004. Politikerne har fastslået, at den reform, der blev realiseret i 1970 og som bl.a. skabte større kommuner og som noget helt nyt etablerede amtskommuner med en folkevalgt og politisk udpeget amtsborgmester er forældet.

 

Under denne debat glemmes det ganske, at amterne har en lang historie bag sig. Amterne har gennem årene spillet en meget vigtig rolle som bindeled mellem stat og lokalforvaltning, og amtmanden har siden 1660 været en central lokal person, der har udfyldt en lang række opgaver, der gradvist er blevet overtaget af folkevalgte organer.

 

Kommunalreformen i 1970 afskaffede ikke statsamterne, for de overtog og videreførte opgaver, som de nye amtskommuner ikke ønskede eller kunne videreføre. Det er det, denne bog skal fortælle om og bidrage til: At perspektivere den aktuelle debat og samtidig vise, at amterne altid har været åbne overfor nye tiltag og reformer. For dem har der været næsten utallige af gennem årene.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Flemming Hørnø

Antal sider: 196

ISBN: 87-91324-07-6

Pris: UDSOLGT

Tags
Udsolgt