Bertha Weis’ historie

– Århus Mølle fra 1846

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 650 år lå Århus vandmølle med tilhørende jorde der, hvor Hovedbiblioteket og Mølleparken ligger i dag. Stuehuset og nogle af sidebygningerne er bevarede og findes i Den gamle By. Familien Weis var de sidste ejere af møllen og denne bog handler om en periode i familiens historie.

 

Om Weis’ernes offentlige virke i Aarhus by i forrige århundrede kan man læse i årbøger, leksika, aviser og i andre kilder. Men der har hidtil ikke foreligget en beskrivelse af familiens daglige liv. Her spiller familiens kvinder, stærke og kreative personligheder, en afgørende rolle, som fortjener at blive belyst.

 

I bogen beretter Lica Weis Nærå om livet i Århus Mølle i midten af forrige århundrede med sin oldtante Bertha Weis som central figur og talerør. Bertha beskrev i sine mange breve og små skrifter livet i hjemmet og de historiske begivenheder, familien blev vidne til – bl.a. de 3 slesvig-holstenske krige – set fra møllens dagligstuevinduer og Vesterbro mølle. Hun malede akvareller af det liv og den natur, som omgav hende, og et udvalg af omkring 30 efterladte arbejder er kommet med i denne bog.

 

Bertha blev født i en tid, hvor tidsånden og hendes opdragelse gjorde det umuligt for hende at blive forfatter og tegner. At delagtiggøre eftertiden i hendes smukke og givende livssyn er mig en stor glæde og tjener forhåbentlig til at kompensere lidt for, at Bertha ikke kunne ”realisere sig selv” uden for hjem og familie.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 1992

Forfatter: Lica Weis Nærå

Antal sider: 286

ISBN: 978-87-89386-34-5