Byens historie 1945-1995

– Bind 4

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Med dette bind begynder Århus byhistoriske Udvalg udsendelsen af et fire binds værk om Aarhus’ historie. Når man har valgt at udsende bind 4 først, skyldes det for det første ønsket om at markere 25 året for kommunesammenlægningen, for det andet at efterkrigsperioden aldrig har været genstand for en større fremstilling.

 

Inden for de givne rammer har det ikke været muligt at behandle alle aspekter af byens væsen. Det ville for øvrigt under alle omstændigheder være umuligt. Man vil derfor med rette kunne pege på udeladelser i forhold til endog vigtige institutioner i samfundslivet. I nogle tilfælde vil ”retfærdigheden” ske fyldest på den måde, at de vil blive behandlet mere indgående i andre bind af værket, især hvis tyngdepunktet for deres virke eller deres største betydning for byen har ligget i andre perioder end nutiden.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 354

ISBN: 978-87-89386-13-2