Fællesskab gør stærk

– LO i Århus – i og med tiden

 

Snart dages det brødre…

1883 var et betydningsfuldt år i den aarhusianske arbejderbevægelses historie. Arbejderbevægelsen i byen var på vej til at samle sig. Smedene – i dag Metal Aarhus – havde etableret en fagforening den 13. oktober 1883. Formålet var at forbedre løn- og arbejdsforholdene for medlemmerne og måske ændre samfundet i en mere demokratisk retning. Der var ”grøde” i arbejderbevægelsen, og året efter fra 19. juni til 28. september udkom Socialdemokratisk Ugeblad med redaktion af Harald Jensen.

 

Smedenes initiativ dannede baggrund for lignende initiativer blandt andre fag, og i december samme år voksede tanken sig stærkere for at etablere et fælles talerør for de faglige sammenslutninger i byen: En fællesorganisation. De samvirkende Fagforeninger, som organisationen hed i begyndelsen. Otte fagforeninger med i alt 621 medlemmer stod bag. Det skete den 18. december 1883, for 125 år siden.

 

(Uddrag fra det indledende kapitel)

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Tags
Udsolgt