Tidsbilleder

– Domkirken og byrummet gennem 800 år

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Domkirken i Aarhus har gennem 800 år været byens dominerende hus. Kirken og byen har gennem de mange år været gensidigt afhængige og levet i et snævert parforhold: Op- og nedgange, lykkelige og ulykkelige begivenheder, dagligdagens nærmest umærkelige forandringer i byens liv.

 

Der er i tidens løb skrevet meget om Aarhus Domkirke, men om domkirkens kvarter, fysisk om gader og huse, socialt om hvordan livet levedes, og erhvervsmæssigt om måden at tjene til livets ophold, herom er der vist aldrig fremstillet noget på skrift. Domkirkens jubilæumsudvalg har besluttet at råde bod på denne mangel.

 

I syv tidsbilleder redegøres der i billeder og tekst for, hvordan domkirkens kvarter har taget sig ud for den, der med seklers mellemrum på godt og ondt lod sig indfange af byens fristelser.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet af Århus Domkirkes Jubilæumsudvalg i samarbejde med Aarhus Byhistoriske Fond.

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2001

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode og Ole Østergaard

Antal sider: 138

ISBN: 978-87-89386-62-0