Århus Å

355,00 DKK

UNDERTITEL: Natur og mennesker

Bestil bogen

Vi har længe haft lyst til at fortælle historien om byens å. Det er der også andre, der har haft. Byens tidligere borgmester Bernhard Jensen samlede i sine sidste år materiale til en sådan beskrivelse, men han nåede ikke at gøre opgaven færdig. Aarhus Havn udgav imidlertid ved årsskiftet 1978/79 en lille publikation med noget af materialet, som den gamle borgmester havde samlet sammen. ”Fra Åhavnen til Fiskerhuset” hed den lille nytårshilsen.

 

Historien om Aarhus Å er en spændende historie, der rækker langt tilbage i tiden. Åen var baggrund for byens opståen, siden for dens vækst og udvikling med Aarhus Mølle som en vigtig drivkraft helt tilbage til 1200-årene. Den udspringer i Solbjerg Sø og løber i en stor bue med talrige tilløb før den når frem til Brabrand Sø. Undervejs har adskillige møller og siden dambrug tidligere udnyttet dens kraft.

 

(Uddrag af bogens forord)

Udgivet:

2009

Forfatter:

Henrik Fode

Antal sider:

182

ISBN:

978-87-91324-26-0