• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

På borgernes mark

– Købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling i 1800-tallet

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

For 200 år siden var det ganske almindeligt, at indbyggerne i Aarhus havde køer, grise og høns bag deres huse inde i byen og dyrkede korn på byens markjorder ved siden af deres byerhverv som købmænd og håndværkere.

 

Bogen er den første samlede fremstilling af købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling og er resultatet af et mangeårigt forskningsprojekt med fokus på udskiftningerne af bymarken i 1800-tallet. Bogens forfatter, Trine Locht Elkjær, har gennem mange år været ansat i Den Gamle By, de seneste år som forskningsinspektør.

 

Historien om købstadslandbruget og dets afvikling er illustreret med malerier, kort og fotografier i rigt mål og er sat ind i en byhistorisk sammenhæng, så bogen ikke alene henvender sig til forskere, men også til enhver med interesse for Aarhus bys historie.

 

Pris: 224 kroner (ca. 280 kr. inkl. forsendelse)

Udgivet: 2015

Forfatter: Trine Locht Elkjær

Antal sider: 205, rigt illustreret

ISBN: 978-87-913243-45

 

Aarhus byhistoriske bogpakke

 

Indeholder bøgerne Århus – Byens historie bd. 2-5 og Middelalderbyen Aarhus.

 

Køb bogpakke

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Køb Aarhus Byhistoriske Fonds store lokalhistoriske bogværk om byens historie bind 2-4 fra 1720-1995 inkl. bind 5 om byens borgere i en samlet pakke til reduceret pris. Pakken sættes til salg sammen med Den Gamle Bys bog om middelalderbyen Aarhus fra 2013 skrevet af Connie Jantzen, og der er derfor på mange måder tale om den ultimative bogpakke til Aarhus’ historie. Desværre er bind 1 af Århus – Byens historie udsolgt og en genoptrykning er ikke planlagt. Nærmere information om bøgerne, kan læses på deres individuelle bestillingsider.

 

Pris: 500 kroner (Normalpris ca. 900 kroner)
ISBN: 978-87-913249-94

 

Middelalderbyen Aarhus

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 2013 udkom bogen Middelalderbyen Aarhus skrevet af Connie Jantzen, der er museumsinspektør i Den Gamle By.

 

Med Aarhus-bindet og et kommende opsamlende bind for hele serien, fuldender Den Gamle By nu projekt Middelalderbyen. Det sker i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, som også står bag en samling skriftlige kilder tilgængelig på nettet. Kilderne er indsamlet fra de ti byer, der indgår i projekt Middelalderbyen.

 

Forfatter til Aarhus-bindet, Connie Jantzen, begyndte at læse middelalderarkæologi samme år, som projektet blev søsat i 1977: ”Jeg har siden da fulgt projektet fra sidelinjen og blev dengang inspireret til at skrive speciale om Helsingørs middelalderlige topografi. Jeg er glad for nu at være med til at fuldende bogserien i projekt Middelalderbyen med Aarhus-bindet om min egen by,”, siger Connie Jantzen.

 

Bogens indhold: Kilder ; Landskabet ; Færdsels- og transportmuligheder ; Aarhusegnens bebyggelse ; De gejstlige institutioner ; Befæstning, porte og mølle ; Gader og torve ; Bebyggelse ; Bymarken ; Verdslige institutioner ; Erhvervs- og besiddelsesforhold.

 

Pris: 250 kroner

Udgivet: 2013

Forfatter: Connie Jantzen

Antal sider: 185

ISBN: 978-87-893287-06

 

 

Industriminder i det gamle Århus

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Årets bog i 2010 fra Aarhus Byhistoriske Fond handler om gamle fabriksbygninger i Aarhus. I bogen beskrives omkring 30 ”industriminder”, der endnu kan ses rundt om i byen, og som alle har bevaret en god portion af det oprindelige præg. De ligger alle fra Trøjborg i nord til Frederiksbjerg i syd. Beskrivelserne forener byhistorie, arkitekturhistorie og erhvervshistorie, alt omhyggeligt beskrevet og velforsynet med billeder.

 

De ældste fabrikker stammer fra midten af 1800-tallet og knytter sig til den tidlige tekstilindustri, tobaksfabrikation samt øl- og spritfremstilling. Fra årtierne omkring 1900 er der bevaret fabrikker for chokolade, møbler, tekstiler og skotøj. Hertil kan føjes et mejeri, et savværk, en filmfabrik, et farveri og nogle rugbrødsfabrikker.

 

Hvem kunne vide, at en kun 20-årig C.F. Møller i 1919 kunne levere tegninger til en skotøjsfabrik, der i dag rummer teater og liberale erhverv? Der kan også peges på flere ”industriklynger”, hvor håndværk og industri klumpede sig sammen på etagerne i den samme bygning. Fra 1930’erne og de følgende årtier møder læserne både en telefonfabrik, et skibsværft og bygningen med Danmarks største fotografiapparat.

 

Pris: 340 kroner

Udgivet: 2010

Forfatter: Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen; Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Antal sider: 180

ISBN: 978-87-91324-31-4

 

Fællesskab gør stærk

– LO i Århus – i og med tiden

 

Snart dages det brødre…

1883 var et betydningsfuldt år i den aarhusianske arbejderbevægelses historie. Arbejderbevægelsen i byen var på vej til at samle sig. Smedene – i dag Metal Aarhus – havde etableret en fagforening den 13. oktober 1883. Formålet var at forbedre løn- og arbejdsforholdene for medlemmerne og måske ændre samfundet i en mere demokratisk retning. Der var ”grøde” i arbejderbevægelsen, og året efter fra 19. juni til 28. september udkom Socialdemokratisk Ugeblad med redaktion af Harald Jensen.

 

Smedenes initiativ dannede baggrund for lignende initiativer blandt andre fag, og i december samme år voksede tanken sig stærkere for at etablere et fælles talerør for de faglige sammenslutninger i byen: En fællesorganisation. De samvirkende Fagforeninger, som organisationen hed i begyndelsen. Otte fagforeninger med i alt 621 medlemmer stod bag. Det skete den 18. december 1883, for 125 år siden.

 

(Uddrag fra det indledende kapitel)

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Videre!

– En Århusdrengs kamp for sit liv og sin virksomhed

 

”Videre” er en bog, der både fortæller om etablering af en stor Aarhusvirksomhed – Labflex – der fremstillede laboratoriemøbler. Først til Aarhus Kommunehospital, så til hele landet og siden med eksport til hele verden. Og om manden bag det hele, Per Simonsen, der blot havde 7 års skolegang bag sig og kun talte aarhusiansk.

 

Bogen er ikke blot et sædvanligt virksomhedsportræt. Det er en bog, der også indeholder meget væsentlige menneskelige aspekter. Den beskriver ikke blot forholdet mellem fader og sønner, men rummer ikke mindst en meget fintfølende beskrivelse af det næsten uoverstigelige menneskelige problem, der ramte familien, da Per Simonsens hustru blev ramt af alvorlig sygdom og lå i coma i syv år. Siden blev Per Simonsen selv ramt af alvorlig sygdom, solgte virksomheden, købte den tilbage igen, for siden at trække sin søn Peter Simonsen ind i direktionslokalet som administrerede direktør. Det gav spændinger i forholdet fader-søn, som bogen beskriver meget fint og indlevende.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Peter Simonsen

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-18-5

Pris: UDSOLGT

Jurist i tiden

 

Jurist i tiden er skrevet på foranledning af Juridisk Forenings 100 års jubilæum og fortæller bredt om den historiske udvikling for jurister, deres arbejdsområder og arbejdspladser.

 

Bogen er rigt illustreret og fortæller i 5 tidsafsnit om nogle af de voldsomme omlægninger, det juridiske arbejdsmarked i byen har undergået. Politiet og fængselsvæsnet var kommunalt indtil det i 1938 blev overtaget af staten.

 

Sagførerne og deres arbejdsbetingelser omtales fra dengang kontoret var en del af den private bolig frem til nutidens højt specialiserede advokatforretninger med markante adresser i bybilledet.

 

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: 200

ISBN: 87-91324-16-5

Pris: UDSOLGT

Den 3. streng

– Den århusianske arbejderkooperation 1984-2002

 

Arbejderbevægelsen består som bekendt af 3 ”strenge”. Foruden partiet er det fagbevægelsen og endelig kooperationen Det er derfor en fornøjelse omsider at få beskrevet endnu en af de berømte ”strenge”. Den om kooperationen.

 

Kooperationen er en levende virksomhedstype, der i dag konkurrrerer på lige fod med det traditionelle erhvervsliv. Virksomheder lukkes, sammenlægges, skifter navne og indgår alliancer med det omgivende erhvervsliv. Kooperationen kan på den måde måske virke lidt anonym. Det ønsker den kooperative bevægelse imidlertid ikke at være. Denne bog har derfor ikke blot til formål at fortælle bevægelsens historie, men også at præsentere de aktuelle virksomheder og den moderne kooperative bevægelse i Århus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Finn Andersen

Antal sider: 136

ISBN: 87-91324-01-7

Pris: UDSOLGT

Falck i Århus

– Redningsarbejde i by og omegn gennem 75 år

 

For 75 år siden, 15. juli 1927, etablerede Falck sig i Aarhus. Fra den beskedne start til i dag, hvor Falck er arbejdsplads for flere hundrede mennesker i Aarhus, er der sket en imponerende udvikling i Falcks opgaver og materiel. Det er blandt andet de, denne bog søger at beskrive.

 

Udgivet: 2002

Forfatter: Per Ryolf

Antal sider: 224

ISBN: 87-89386-72-8

Pris: 125 kroner

Byens borgere 1165-2000

– Bind 5

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie, som blev udsendt i fire bind 1995-1998, var bygget op over en fast model. Hvert bind var inddelt i fire hovedtemaer: Byens Rum, Byens Mennesker, Byens liv og Byens Styre.

 

Hovedtemaet om byens mennesker sigtede nemlig ikke med at portrættere fremtrædende aarhusianere, men derimod at skildre levevilkårene for de skiftende generationer af indbyggere. Det var socialhistorie og ikke personalhistorie.

 

Det vil det foreliggende bind prøve at råde bod på. Det er indlysende, at byens historie ikke kan forståes, hvis man helt ser bort fra de mange fremtrædende personligheder, der i tidens løb har sat deres præg på byens liv, udvikling og bidraget til dens historie. Derfor udsendes nu en samling biografier af kendte og ind i mellem måske knapt så kendte aarhusianere.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2000

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 404

ISBN: 978-87-89386-58-2