• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Østbanegården i Århus

– Tilblivelse, funktion og bevaring

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Denne bog handler om bybevaring, nemlig om beslutningerne der førte til bevaring af Østbanegården i Aarhus. Bogen fortæller også om jernbaner og deres betydning i erhvervs- og byudviklingen, og inkluderer et fotoessay om den nutidige Østbanegård af Claus Peder Pedersen.

 

Udgivet i samarbejde med Forlaget Saxo.

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2014

Forfatter: Viggo Jonasen

Antal sider: 70

ISBN: 978-87-7081-051-7

 

Aarhus byhistoriske bogpakke

 

Indeholder bøgerne Århus – Byens historie bd. 2-5 og Middelalderbyen Aarhus.

 

Køb bogpakke

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Køb Aarhus Byhistoriske Fonds store lokalhistoriske bogværk om byens historie bind 2-4 fra 1720-1995 inkl. bind 5 om byens borgere i en samlet pakke til reduceret pris. Pakken sættes til salg sammen med Den Gamle Bys bog om middelalderbyen Aarhus fra 2013 skrevet af Connie Jantzen, og der er derfor på mange måder tale om den ultimative bogpakke til Aarhus’ historie. Desværre er bind 1 af Århus – Byens historie udsolgt og en genoptrykning er ikke planlagt. Nærmere information om bøgerne, kan læses på deres individuelle bestillingsider.

 

Pris: 500 kroner (Normalpris ca. 900 kroner)
ISBN: 978-87-913249-94

 

Bogpakke: Som kunstnerne så + Østbanegården

 

Indeholder bøgerne Som kunstnerne så Aarhus og Østbanegården i Århus.

 

Køb bogpakke

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Køb Aarhus Byhistoriske Fonds to bøger Som kunstnerne så Aarhus og Østbanegården i Århus i en samlet pakke til reduceret pris. Nærmere information om de to bøger, kan læses på deres individuelle bestillingsider.

 

Pris: 340 kroner
ISBN: 978-87-913240-55

 

Middelalderbyen Aarhus

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 2013 udkom bogen Middelalderbyen Aarhus skrevet af Connie Jantzen, der er museumsinspektør i Den Gamle By.

 

Med Aarhus-bindet og et kommende opsamlende bind for hele serien, fuldender Den Gamle By nu projekt Middelalderbyen. Det sker i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, som også står bag en samling skriftlige kilder tilgængelig på nettet. Kilderne er indsamlet fra de ti byer, der indgår i projekt Middelalderbyen.

 

Forfatter til Aarhus-bindet, Connie Jantzen, begyndte at læse middelalderarkæologi samme år, som projektet blev søsat i 1977: ”Jeg har siden da fulgt projektet fra sidelinjen og blev dengang inspireret til at skrive speciale om Helsingørs middelalderlige topografi. Jeg er glad for nu at være med til at fuldende bogserien i projekt Middelalderbyen med Aarhus-bindet om min egen by,”, siger Connie Jantzen.

 

Bogens indhold: Kilder ; Landskabet ; Færdsels- og transportmuligheder ; Aarhusegnens bebyggelse ; De gejstlige institutioner ; Befæstning, porte og mølle ; Gader og torve ; Bebyggelse ; Bymarken ; Verdslige institutioner ; Erhvervs- og besiddelsesforhold.

 

Pris: 250 kroner

Udgivet: 2013

Forfatter: Connie Jantzen

Antal sider: 185

ISBN: 978-87-893287-06

 

 

Aarhus-København

– En fotografisk spejling

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Aarhus Byhistorisk Fond supplerede i 2013 den traditionelle julebog med en hyggelig bog, som med blik for detaljen spejler vores dejlige by med storebroren – landets hovedstad. Vi møder vores eget rådhus og det samme i København. Vi ser eksempler på teatre, kirker, over badeanstalter til hoteller, kirkegårde samt vort smukke tinghus sat over for Domhuset i hovedstaden. Der er prøver på bylivet ved Åen og tilsvarende fra Nyhavn.

 

Det er dristige og morsomme billeder, der med et glimt i øjet giver et portræt af den mindre by og hovedstaden. Stort og småt er kort og godt sat sammen lige fra kloakdæksler til kongelige bygninger.
Det er en bog, man bliver glad for at bladre i. Selvfølgelig skal det understreges, at den ikke giver udtryk for mindreværdskomplekser. Vi er fortsat glade for vores by, selv om dimensionerne er større i hovedstaden.

 

Pris: 75 kroner (50% nedsat)

Udgivet: 2013

Forfatter: Jens Dalsgård

Antal sider: ca. 140

ISBN: 978-87-91324-45-1

 

Sct. Pauls i Aarhus

 

Historien om en helt ny bydel i Aarhus er ganske spændende. Aarhus var endnu i 1870 en lille by, der stort set havde sin sydlige grænse, hvor banegården ligger i dag. Her lå grænsen til landkommunen Viby. Det gik selvfølgelig ikke, så i 1874 blev et større areal overført til Aarhus. Med det fulgte også nye religiøse bevægelser. Bl.a. opførte Den Katolske Kirke en stor kirke i Ryesgade, og katolikkerne havde forinden åbnet en skole.

 

Det gav uro i byens kirkelige kredse. Biskop og præster talte sammen og fik kontakt med bystyret. I fællesskab blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik i opdrag at løse byens kirkelige problemer. Der var endnu kun to kirker i byen: Domkirken og Vor Frue Kirke. Kampen for en tredje bykirke kom i gang. Hvor skulle den ligge? På den gamle kirkegård midt i byen eller i det nye område, der nu officielt blev kaldt Frederiksbjerg? Her blev Sct. Pauls kirke indviet i 1887.

 

Denne spændende tilblivelseshistorie, skrevet af historikeren Henrik Fode, er det første del i bogen,
I anden del fortælles om kirkens arkitektur, skrevet af arkitekt Johannes Exner, som er ekspert i kirkebygninger. Det er også hans tegnestue, der står bag den vellykkede tilbygning i kirkens sydlige apsis. Endelig behandles det kirkelige liv omkring Sct. Pauls kirke, skrevet af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. Dette afsnit belyser de mange sogneaktiviteter, der binder Sct. Pauls sogn sammen.

 

Udgivet: 2011

Forfatter: Henrik Fode, Johannes Exner og Flemming Baatz Kristensen

Antal sider: 150

ISBN: 978-87-91324-32-1

Pris: UDSOLGT

Industriminder i det gamle Århus

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Årets bog i 2010 fra Aarhus Byhistoriske Fond handler om gamle fabriksbygninger i Aarhus. I bogen beskrives omkring 30 ”industriminder”, der endnu kan ses rundt om i byen, og som alle har bevaret en god portion af det oprindelige præg. De ligger alle fra Trøjborg i nord til Frederiksbjerg i syd. Beskrivelserne forener byhistorie, arkitekturhistorie og erhvervshistorie, alt omhyggeligt beskrevet og velforsynet med billeder.

 

De ældste fabrikker stammer fra midten af 1800-tallet og knytter sig til den tidlige tekstilindustri, tobaksfabrikation samt øl- og spritfremstilling. Fra årtierne omkring 1900 er der bevaret fabrikker for chokolade, møbler, tekstiler og skotøj. Hertil kan føjes et mejeri, et savværk, en filmfabrik, et farveri og nogle rugbrødsfabrikker.

 

Hvem kunne vide, at en kun 20-årig C.F. Møller i 1919 kunne levere tegninger til en skotøjsfabrik, der i dag rummer teater og liberale erhverv? Der kan også peges på flere ”industriklynger”, hvor håndværk og industri klumpede sig sammen på etagerne i den samme bygning. Fra 1930’erne og de følgende årtier møder læserne både en telefonfabrik, et skibsværft og bygningen med Danmarks største fotografiapparat.

 

Pris: 340 kroner

Udgivet: 2010

Forfatter: Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen; Redigeret af Søren Bitsch Christensen

Antal sider: 180

ISBN: 978-87-91324-31-4

 

Århus Å

– Natur og mennesker

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Vi har længe haft lyst til at fortælle historien om byens å. Det er der også andre, der har haft. Byens tidligere borgmester Bernhard Jensen samlede i sine sidste år materiale til en sådan beskrivelse, men han nåede ikke at gøre opgaven færdig. Århus Havn udgav imidlertid ved årsskiftet 1978/79 en lille publikation med noget af materialet, som den gamle borgmester havde samlet sammen. ”Fra Åhavnen til Fiskerhuset” hed den lille nytårshilsen.

 

Historien om Århus Å er en spændende historie, der rækker langt tilbage i tiden. Åen var baggrund for byens opståen, siden for dens vækst og udvikling med Århus Mølle som en vigtig drivkraft helt tilbage til 1200-årene. Den udspringer i Solbjerg Sø og løber i en stor bue med talrige tilløb før den når frem til Brabrand Sø. Undervejs har adskillige møller og siden dambrug tidligere udnyttet dens kraft.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 355 kroner

Udgivet: 2009

Forfatter: Henrik Fode m.fl.

Antal sider: 182

ISBN: 978-87-91324-26-0

 

Århus i øjet

– Focus on Aarhus

 

”Det moderne menneske har travlt. Vi iler af sted fra minut til minut uden at standse op og tøve et øjeblik for at erkende med krop og sjæl, hvad der passerer vor næse forbi og bevidstgøre det. Hov, hvad var det, jeg så og mærkede her? – den statue har jeg da ikke observeret før, har den stået der altid? – det var dog en forbløffende arkitektonisk perle…..”

 

Sådan begynder forordet til bogen Århus i øjet – Og det fortsætter i samme stil hele bogen igennem. Bogen er rigt illustreret og med både dansk og engelsk tekst og som sådan den perfekte gaveide til inden- og udenbys familie og venner, forretningsforbindelser og besøgende fra udlandet.

 

Udgivet: 2007

Forfatter: Jens Dalsgård

Antal sider:

ISBN: 97887-91324-20-8

Pris: UDSOLGT

Retten på bakken

 

Retten på Bakken er en hyldest til retsbygningen på Vester Allé, der netop er blevet 100 år – en markant arbejdsplads for byens jurister.

 

Bygningen er opført af arkitekterne Ludvigsen og Hansen og indviet i 1906. Bag den prominente retsbygning blev der samtidig opført en ny arrestbygning.

 

I dag er bygningen nyrestaureret ude som inde og er rede til at varetage retsreformens mange nye udfordringer.

 

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: Ikke oplyst

ISBN: 87-91324-15-7

Pris: UDSOLGT