• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Århusbugten

– Natur og mennesker

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århusbugten beretter om det nærmeste kystopland fra Norsminde over Aarhus videre mod nord til Løgten og Kalø. Beskrivelsen fortsættes rundt om bugten mod Knebel og helt ud til Sletterhage fyr.

 

Der fortælles om landskabets opståen. Om veje og trafik rundt om bugten – og så naturligvis om sejlads. Der fortælles – for blot at pege på nogle emner – om landskabets opståen, om menneskets udnyttelse af naturen, om vejnettet og naturligvis om sejlads med smådampere til kystoplandets ladepladser.

 

Der berettes om skovbådene, der sejlede med turister til Varna og Ørnereden samt om badeliv og sejlsport. Der kigges på bugten og dens liv – og i visse perioder mangel på samme. Og bogen kommer rundt om navnestoffet i søkortet. Alt sammen perspektiveret mellem land, by og bugt.

 

Pris: 325 kroner

Udgivet: 2006

Forfatter: Henrik Fode, Chr. A. Jensen, Arne Christiansen, Ole Brandenborg Jensen og Tommy Jervidal

Antal sider: 179

ISBN: 978-87-91324-17-3

 

Det nye Århus

– Et tidsbillede

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Det nye Århus er årets bog fra Aarhus Byhistoriske Fond i 2005. Det er en bog, der fortæller om mange af de ændringer, der har fundet sted i byen i de sidste ca. 10 år samt om projekter, der er på vej i byen.

 

Det nye Århus er en bog, der er med til at fastholde byen, sådan som vi har kendt den, og i billeder og tekst fortæller, hvordan vores by konstant forandres. Bogen viser, at aldrig tidligere har byen ændret karakter så hurtigt og så radikalt. Den fortæller kort og godt om den by, der er på vej. I talrige billeder har den fanget detaljer, som man almindeligvis ikke lægger mærke til eller måske kun i små glimt.

 

Det nye Århus har ikke blot aflagt besøg i baggårde, sidegader og hovedstrøg, men også været ude i omegnen for at fange indtryk fra de nye erhvervsområder rundt om byen fra Lisbjerg i nord til Hasselager og Højbjerg i syd og Tilst mod vest. Hvis man vil kende sin by, må man derfor læse og se de mange billeder i bogen.

 

Pris: 288 kroner

Udgivet: 2005

Forfatter: Henrik Fode; Fotograferet af Tommy Jervidal

Antal sider: 140

ISBN: 978-87-91324-14-9

 

Byens kirkegårde

For Aarhus kommunes Naturforvaltning skrev og tilrettelagde Aarhus Byhistoriske Fond i efteråret 2005 en bog om byens kirkegårde.

 

Bogen handler om begravelsesskikke fra middelalderen til i dag, og så lægger den ikke mindst vægt på at fortælle historien om byens gamle kirkegårde: Sct Olufs Kirkegård ved Kystvejen og den store Søndre Kirkegård midt i byen. Byen voksede hurtigt fra slutningen af 1800-årene. Det betød, at der ikke længere var plads til Søndre Kirkegård, og i dag ligger Aarhus Rådhus og Rådhusparken der i stedet. Nordre Kirkegård kom til i 1870’erne og blev udvidet flere gange. Så var der heller ikke længere plads her og i 1927 blev Vestre Kirkegård indviet.

 

Kirkegårdene har med tiden også ændret karakter. Nye skikke er kommet til med kremering og urnenedsættelser, der på det nærmeste har afløst den traditionelle kistebegravelse. Kirkegården er således ved at ændre karakter med store græsarealer, smukke planter og træer, ligesom vore nye borgere har medtaget nye begravelsesskikke.

 

Udgivet: 2005

Forfatter: Henrik Fode og Connie Jantzen

Antal sider: 140

ISBN: 87-91324-13-0

Pris: UDSOLGT

Brabrand Sø og Årslev Engsø

 

Den 19. marts 2003 kunne mere end tusinde forventningsfulde fremmødte ved Skibby opleve, at Aarhus Å omsider blev ført tilbage i Årslev Enge, og efter et par uger opstod langsomt en ny, smuk, lavvandet sø. Sammen med Brabrand Sø udgør området nu så spændende et naturområde, at det vurderes at have europæisk værdi og derfor er udlagt som et såkaldt EU-habitatområde.

 

Bogens disposition sigter helt bredt med et historisk afsnit, et afsnit med turbeskrivelser og fire afsnit med udgangspunkt i områdets vigtigste naturtyper og en række spændende dyre- og plantearter.

 

Det er vores håb, at bogen kan virke som inspirationskilde for de mange, der på forskellig vis bruger området. Med en stor prioritering af billeder, tegninger og akvareller har vi forsøgt både at fastholde en stemning og samtidig vise den detaljerigdom, områder rummer.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Jan Kahr Sørensen, Peter Jacob Jørgensen og Christian A. Jensen

Antal sider: 186

ISBN: 87-91324-08-4

Pris: UDSOLGT

Regina

– En dronning i Århus

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Vi kender alle Reginakrydset. Det er, hvor Sønder Allé krydser Søndergade og samme fortsætter under navnet Ryesgade. Det er vel byens mest kendte kryds. Blandt aarhusianere kaldes det fortsat Reginakrydset, selv om den institution, der har givet navnet – hotellet Regina samt en biograf af samme navn – for længst er lukket.

 

(Indledningen til bogens første kapitel)

 

Pris: 50 kroner

Udgivet: 2004

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider: 54

ISBN: 978-87-91324-06-8

 

Århus på tegnebrættet

– 1850-2000: Alternativer til virkeligheden

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Aarhus Byhistoriske Fonds julebog for 2003 beretter om nogle af de mange overvejelser og tiltag, der siden midten af 1800-tallet har været fremme med henblik på at tilføre byen nye indretninger. Alsidigt over en bred front. Med offentlige såvel som private igangsættere. Udgangspunktet har været tanken om at føre Aarhus endnu et skridt frem i en retning, som kunne være til gavn for staden og dens indvånere.

 

Men alt eller næsten alt, som tages under behandling i Århus på tegnebrættet, var forgæves. I hvert fald har bogens ophavsmand i sin fremstilling lagt afgørende vægt på det, der var planlagt, tænkt, tegnet og overvejet, sommetider endda besluttet og stærkt på vej til at blive ført ud i livet, men som alligevel ikke blev til noget.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 295 kroner

Udgivet: 2003

Forfatter: Henning Spure Nielsen

Antal sider: 200

ISBN: 978-87-91324-04-1

 

Se på Århus

– Århus fra luften

 

En helikopter har den fordel, at den let og elegant kan komme fra punkt til punkt. Det betydet, at vi har mulighed for at se lidt bredere på Aarhus kommune. At komme fra sted til sted: Fra Lisbjerg og Egå i nord til Beder og Solbjerg i syd og ligeledes se på byen fra Brabrand Sø i vest.

 

Det er et blandet billede af en by i vækst med forskellige kvarterer og bebyggelser, der viser sig for fotografen. Tætbebygget bymiljø, landsbyer og marker, industrikvarterer, herregårdsmiljøer, store villakvarterer og en havn med vokseværk og meget mere. Det er det, vi vil præsentere. Alt er ikke med, men resultatet skulle alligevel gerne give et indtryk af, hvordan Aarhus så ud i sensommeren 2002.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2002

Forfatter: Henrik Fode og Knud Nielsen

Antal sider: 82

ISBN: 87-91324-00-9

Pris: UDSOLGT

Tidsbilleder

– Domkirken og byrummet gennem 800 år

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Domkirken i Aarhus har gennem 800 år været byens dominerende hus. Kirken og byen har gennem de mange år været gensidigt afhængige og levet i et snævert parforhold: Op- og nedgange, lykkelige og ulykkelige begivenheder, dagligdagens nærmest umærkelige forandringer i byens liv.

 

Der er i tidens løb skrevet meget om Aarhus Domkirke, men om domkirkens kvarter, fysisk om gader og huse, socialt om hvordan livet levedes, og erhvervsmæssigt om måden at tjene til livets ophold, herom er der vist aldrig fremstillet noget på skrift. Domkirkens jubilæumsudvalg har besluttet at råde bod på denne mangel.

 

I syv tidsbilleder redegøres der i billeder og tekst for, hvordan domkirkens kvarter har taget sig ud for den, der med seklers mellemrum på godt og ondt lod sig indfange af byens fristelser.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet af Århus Domkirkes Jubilæumsudvalg i samarbejde med Aarhus Byhistoriske Fond.

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2001

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode og Ole Østergaard

Antal sider: 138

ISBN: 978-87-89386-62-0

 

Fotografens Århus

– Billeder gennem 75 år

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Bogen kommer via et omfattende billedmateriale samlet af fotografen Thomas Pedersen (1900-75), og hans søn Poul Pedersen, vidt omkring i byens liv og udvikling gennem 75 år fra 1926 til nu.
Vi møder mennesker fra 30’erne og 40’ernes Aarhus og genser gadepartier og bymiljøer, der for længst er borte. Fra årene efter krigen følger vi mange af ændringerne i bybilledet, der har fundet sted fra 50’erne og frem til de seneste år.

 

Det er de historiske optagelser, der står i centrum i bogen. Men billederne knyttes afsnit for afsnit sammen af Poul Pedersens erindringer om sine egne og faderens oplevelser fra de mange års samarbejde med mennesker i Aarhus og deltagelse i byens liv og begivenheder.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2001

Forfatter: Poul Pedersen

Antal sider: 228

ISBN: 978-87-89386-64-7

 

Byens borgere 1165-2000

– Bind 5

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie, som blev udsendt i fire bind 1995-1998, var bygget op over en fast model. Hvert bind var inddelt i fire hovedtemaer: Byens Rum, Byens Mennesker, Byens liv og Byens Styre.

 

Hovedtemaet om byens mennesker sigtede nemlig ikke med at portrættere fremtrædende aarhusianere, men derimod at skildre levevilkårene for de skiftende generationer af indbyggere. Det var socialhistorie og ikke personalhistorie.

 

Det vil det foreliggende bind prøve at råde bod på. Det er indlysende, at byens historie ikke kan forståes, hvis man helt ser bort fra de mange fremtrædende personligheder, der i tidens løb har sat deres præg på byens liv, udvikling og bidraget til dens historie. Derfor udsendes nu en samling biografier af kendte og ind i mellem måske knapt så kendte aarhusianere.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2000

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 404

ISBN: 978-87-89386-58-2