• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Byens historie til 1720

– Bind 1

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 350

ISBN: 87-89386-21-3

Pris: UDSOLGT

Århus befriet

 

Hvad skete der egentlig i dagene op til og under befrielsen? Hvordan var dagligdagen for borgerne? På hvilke baggrund og med hvilke følelser modtoges frihedsbudskabet fra London i Aarhus by? Det var bl.a. ønsket om at få besvaret disse spørgsmål, der lå til grund for beslutningen om udgivelsen af denne bog; Aarhus befriet.
Det er let at glemme, lettere end at huske. Det må vi vel alle erkende. Måtte denne bog bøde lidt herpå.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 82

ISBN: 87-89386-09-4

Pris: UDSOLGT

Byens historie 1945-1995

– Bind 4

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Med dette bind begynder Århus byhistoriske Udvalg udsendelsen af et fire binds værk om Aarhus’ historie. Når man har valgt at udsende bind 4 først, skyldes det for det første ønsket om at markere 25 året for kommunesammenlægningen, for det andet at efterkrigsperioden aldrig har været genstand for en større fremstilling.

 

Inden for de givne rammer har det ikke været muligt at behandle alle aspekter af byens væsen. Det ville for øvrigt under alle omstændigheder være umuligt. Man vil derfor med rette kunne pege på udeladelser i forhold til endog vigtige institutioner i samfundslivet. I nogle tilfælde vil ”retfærdigheden” ske fyldest på den måde, at de vil blive behandlet mere indgående i andre bind af værket, især hvis tyngdepunktet for deres virke eller deres største betydning for byen har ligget i andre perioder end nutiden.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 354

ISBN: 978-87-89386-13-2

 

Salt og brød gør kinden rød

– Arbejderliv i Århus 1870-1940

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Pris: 125 kroner

Udgivet: 1995

Forfatter: Svend Aage Andersen

Antal sider: 227

ISBN: 978-87-504-0517-9

 

Bertha Weis’ historie

– Århus Mølle fra 1846

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 650 år lå Århus vandmølle med tilhørende jorde der, hvor Hovedbiblioteket og Mølleparken ligger i dag. Stuehuset og nogle af sidebygningerne er bevarede og findes i Den gamle By. Familien Weis var de sidste ejere af møllen og denne bog handler om en periode i familiens historie.

 

Om Weis’ernes offentlige virke i Aarhus by i forrige århundrede kan man læse i årbøger, leksika, aviser og i andre kilder. Men der har hidtil ikke foreligget en beskrivelse af familiens daglige liv. Her spiller familiens kvinder, stærke og kreative personligheder, en afgørende rolle, som fortjener at blive belyst.

 

I bogen beretter Lica Weis Nærå om livet i Århus Mølle i midten af forrige århundrede med sin oldtante Bertha Weis som central figur og talerør. Bertha beskrev i sine mange breve og små skrifter livet i hjemmet og de historiske begivenheder, familien blev vidne til – bl.a. de 3 slesvig-holstenske krige – set fra møllens dagligstuevinduer og Vesterbro mølle. Hun malede akvareller af det liv og den natur, som omgav hende, og et udvalg af omkring 30 efterladte arbejder er kommet med i denne bog.

 

Bertha blev født i en tid, hvor tidsånden og hendes opdragelse gjorde det umuligt for hende at blive forfatter og tegner. At delagtiggøre eftertiden i hendes smukke og givende livssyn er mig en stor glæde og tjener forhåbentlig til at kompensere lidt for, at Bertha ikke kunne ”realisere sig selv” uden for hjem og familie.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 1992

Forfatter: Lica Weis Nærå

Antal sider: 286

ISBN: 978-87-89386-34-5

 

 

Det talte man om

– Rids fra Århus i 100 år

 

Udgivet: 1986

Forfatter: Annegrete Dybdahl

Antal sider: 140

ISBN: 87-504-0529-2

Pris: UDSOLGT

Byens børn

– Århusbørn i lys og skygge

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Indhold:

Erik Korr Johansen: Børneliv i Århus – før og nu. Chr. R. Jansen: Kampen mod fattigdommen. Kjeld Elkjær: Børnehjælpsdagen. Henrik Vedel-Smith: I vuggestue og børnehave. Gunner Rasmussen: På fritidshjem. Annegrete Dybdahl: I plejehjem og børnehjem. Henrik Fode: De, der brød loven. Finn H. Lauridsen: Fra ideernes verden – et udblik. Marie Kjeldsen: Uddannelse i 50 år / af Marie Kjeldsen og Finn Rasmussen.

 

Pris: 125

Udgivet: 1983

Forfatter: Redigeret af ib Gejl

Antal sider: 176

ISBN: 978-87-504-0497-0