• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

Byens borgere 1165-2000

– Bind 5

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie, som blev udsendt i fire bind 1995-1998, var bygget op over en fast model. Hvert bind var inddelt i fire hovedtemaer: Byens Rum, Byens Mennesker, Byens liv og Byens Styre.

 

Hovedtemaet om byens mennesker sigtede nemlig ikke med at portrættere fremtrædende aarhusianere, men derimod at skildre levevilkårene for de skiftende generationer af indbyggere. Det var socialhistorie og ikke personalhistorie.

 

Det vil det foreliggende bind prøve at råde bod på. Det er indlysende, at byens historie ikke kan forståes, hvis man helt ser bort fra de mange fremtrædende personligheder, der i tidens løb har sat deres præg på byens liv, udvikling og bidraget til dens historie. Derfor udsendes nu en samling biografier af kendte og ind i mellem måske knapt så kendte aarhusianere.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2000

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 404

ISBN: 978-87-89386-58-2

 

Byens historie 1870-1945

– Bind 3

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I årene 1870 til 1945 blev det moderne Aarhus skabt. Disse år er emnet for bind 3 af Århus – Byens historie.

 

Det var i denne periode, at Aarhus blev en storby efter dansk målestok. Det afgørende spring blev taget i årene efter 1870, da byen efterhånden ændrede sig fra at være midtpunkt i en omegn til at blive centrum for en landsdel. Benne udvikling tog fart i århundredets første årtier, og inden besættelsestiden var det moderne bybillede skabt. I begyndelsen var byvæksten planløs, svær at styre, men fra 1895 til 1920 blev der gjort forsøg på at skabe rammer for vokseværket. Ikke altid med held, hvad vi bøder for i den dag i dag med uheldig udformning af visse gader og pladser. Fra 1920 blev styringen bedre, og en egentlig byplanlægning mere succesfuld.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1998

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 378

ISBN: 978-87-89386-39-6

 

Byens historie 1720-1870

– Bind 2

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus – Byens historie fortsætter med tiden 1720-1870, der handler om købstadsliv i faste rammer. Omgivet af landsbyer, herregårde og bymark lå byen bag sine 8 porte, der var placeret ved indfaldsvejene og hvor man skulle betale told. I alt væsentligt blev der bygget videre på den gamle middelalderbyplan, så byen var placeret nord for åen. Kun Brobjerg (Frederiksgade) og Fiskergade langs med åen havde betydning på sydsiden.

 

Ved midten af 1700-tallet havde byen ca. 800 gårde, huse og boder, så godt som alt opført i bindingsværk med rødmalet tavl og tømmer. I slutningen af århundredet begyndt nybygninger at blive opført i grundmur og klassicismen som stilretning trængte frem. Først 1850 blev byportene opgivet, gærder og plan­keværker kunne fjernes, og nye udstykninger sættes i gang.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1997

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 348

ISBN: 978-87-89386-29-9

 

Byens historie til 1720

– Bind 1

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 350

ISBN: 87-89386-21-3

Pris: UDSOLGT

Regnbuebroen

– 30’ernes og krigsårernes Århus

 

Et par dage efter rendte jeg omsider på en vaskeægte englænder. Han travede noget desorienteret omkring på Kirkegårdsvej, der ikke ligefrem gav de tilbud, han søgte.

 

Nu skulle det prøves. “How do you do…” sagde jeg og sandelig om ikke frimodigheden belønnedes. Soldaten kom hen til mig. Kontakten var skabt.

 

Jeg kunne gå i biografen og se amerikanske film, liste mig til at tage en vildtfremmed pige i hånden, uden at hun trak den til sig igen.

 

Mørket var ikke mørke mere.

 

Mit hjerte dunkede. Det var kun at rejse sig og gå udenfor. Vi stod ved foden af en regnbue, – broen, hvorpå jeg tog mine første dristige hanefjed, og hvorfra jeg ikke tøvede med at springe ud i strømmen af opfyldte forventninger.

 

(Uddrag af bogens afsluttende kapitel)

 

Udgivet: 1996

Forfatter: Henning Hall

Antal sider: 216

ISBN:

Pris: UDSOLGT

Århus befriet

 

Hvad skete der egentlig i dagene op til og under befrielsen? Hvordan var dagligdagen for borgerne? På hvilke baggrund og med hvilke følelser modtoges frihedsbudskabet fra London i Aarhus by? Det var bl.a. ønsket om at få besvaret disse spørgsmål, der lå til grund for beslutningen om udgivelsen af denne bog; Aarhus befriet.
Det er let at glemme, lettere end at huske. Det må vi vel alle erkende. Måtte denne bog bøde lidt herpå.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 82

ISBN: 87-89386-09-4

Pris: UDSOLGT

Byens historie 1945-1995

– Bind 4

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Med dette bind begynder Århus byhistoriske Udvalg udsendelsen af et fire binds værk om Aarhus’ historie. Når man har valgt at udsende bind 4 først, skyldes det for det første ønsket om at markere 25 året for kommunesammenlægningen, for det andet at efterkrigsperioden aldrig har været genstand for en større fremstilling.

 

Inden for de givne rammer har det ikke været muligt at behandle alle aspekter af byens væsen. Det ville for øvrigt under alle omstændigheder være umuligt. Man vil derfor med rette kunne pege på udeladelser i forhold til endog vigtige institutioner i samfundslivet. I nogle tilfælde vil ”retfærdigheden” ske fyldest på den måde, at de vil blive behandlet mere indgående i andre bind af værket, især hvis tyngdepunktet for deres virke eller deres største betydning for byen har ligget i andre perioder end nutiden.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 200 kroner

Udgivet: 1995

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Ib Gejl

Antal sider: 354

ISBN: 978-87-89386-13-2

 

Århus i krisetider

– Kalejdoskopisk billede fra 1920’erne og 1930’erne

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Århus Byhistoriske Udvalg havde gennem mange år ønsket at udsende en bog om de sociale forhold i byen i 1920’erne og 1930’erne. Det var derfor naturligt at rette henvendelse til redaktør Hans Rishøj, der har kendt byen fra tæt hold.

 

Rishøj er født i byen i 1913 og blev efter realeksamen i 1930 ansat ved dagbladet Demokraten, først som korrektør og arkivar, senere som journalist. Fra 1958-74 var han redaktør.

 

Til illustration af bogen var det lige så naturligt i et vist omfang at benytte bladets mangeårige tegner Jens Ravnholms arbejder. En stor del af disse findes i dag opklæbet i 3 albums på lokalhistorisk samling i Aarhus kommunes Hovedbibliotek. Med sin karakteristiske og ofte meget satiriske streg har han kommenteret mange af tidens begivenheder, store som små. Også Demokratens fotograf, 1931-40, maleren Aage Fredslund Andersens meget fine billeder har det være muligt at benytte, ikke mindst takket være værdifuld teknisk bistand fra fotograf Poul Petersen, Aarhus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 1980

Forfatter: Hans Rishøj

Antal sider:

ISBN: 978-87-504-0460-1