• Sorter nyheder:
  • Alle
  • Fonden
  • Udgivelser

På borgernes mark

– Købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling i 1800-tallet

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

For 200 år siden var det ganske almindeligt, at indbyggerne i Aarhus havde køer, grise og høns bag deres huse inde i byen og dyrkede korn på byens markjorder ved siden af deres byerhverv som købmænd og håndværkere.

 

Bogen er den første samlede fremstilling af købstadslandbruget i Aarhus og dets afvikling og er resultatet af et mangeårigt forskningsprojekt med fokus på udskiftningerne af bymarken i 1800-tallet. Bogens forfatter, Trine Locht Elkjær, har gennem mange år været ansat i Den Gamle By, de seneste år som forskningsinspektør.

 

Historien om købstadslandbruget og dets afvikling er illustreret med malerier, kort og fotografier i rigt mål og er sat ind i en byhistorisk sammenhæng, så bogen ikke alene henvender sig til forskere, men også til enhver med interesse for Aarhus bys historie.

 

Pris: 224 kroner (ca. 280 kr. inkl. forsendelse)

Udgivet: 2015

Forfatter: Trine Locht Elkjær

Antal sider: 205, rigt illustreret

ISBN: 978-87-913243-45

 

Aarhus byhistoriske bogpakke

 

Indeholder bøgerne Århus – Byens historie bd. 2-5 og Middelalderbyen Aarhus.

 

Køb bogpakke

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Køb Aarhus Byhistoriske Fonds store lokalhistoriske bogværk om byens historie bind 2-4 fra 1720-1995 inkl. bind 5 om byens borgere i en samlet pakke til reduceret pris. Pakken sættes til salg sammen med Den Gamle Bys bog om middelalderbyen Aarhus fra 2013 skrevet af Connie Jantzen, og der er derfor på mange måder tale om den ultimative bogpakke til Aarhus’ historie. Desværre er bind 1 af Århus – Byens historie udsolgt og en genoptrykning er ikke planlagt. Nærmere information om bøgerne, kan læses på deres individuelle bestillingsider.

 

Pris: 500 kroner (Normalpris ca. 900 kroner)
ISBN: 978-87-913249-94

 

Bogpakke: Som kunstnerne så + Østbanegården

 

Indeholder bøgerne Som kunstnerne så Aarhus og Østbanegården i Århus.

 

Køb bogpakke

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Køb Aarhus Byhistoriske Fonds to bøger Som kunstnerne så Aarhus og Østbanegården i Århus i en samlet pakke til reduceret pris. Nærmere information om de to bøger, kan læses på deres individuelle bestillingsider.

 

Pris: 340 kroner
ISBN: 978-87-913240-55

 

Middelalderbyen Aarhus

 

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

I 2013 udkom bogen Middelalderbyen Aarhus skrevet af Connie Jantzen, der er museumsinspektør i Den Gamle By.

 

Med Aarhus-bindet og et kommende opsamlende bind for hele serien, fuldender Den Gamle By nu projekt Middelalderbyen. Det sker i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, som også står bag en samling skriftlige kilder tilgængelig på nettet. Kilderne er indsamlet fra de ti byer, der indgår i projekt Middelalderbyen.

 

Forfatter til Aarhus-bindet, Connie Jantzen, begyndte at læse middelalderarkæologi samme år, som projektet blev søsat i 1977: ”Jeg har siden da fulgt projektet fra sidelinjen og blev dengang inspireret til at skrive speciale om Helsingørs middelalderlige topografi. Jeg er glad for nu at være med til at fuldende bogserien i projekt Middelalderbyen med Aarhus-bindet om min egen by,”, siger Connie Jantzen.

 

Bogens indhold: Kilder ; Landskabet ; Færdsels- og transportmuligheder ; Aarhusegnens bebyggelse ; De gejstlige institutioner ; Befæstning, porte og mølle ; Gader og torve ; Bebyggelse ; Bymarken ; Verdslige institutioner ; Erhvervs- og besiddelsesforhold.

 

Pris: 250 kroner

Udgivet: 2013

Forfatter: Connie Jantzen

Antal sider: 185

ISBN: 978-87-893287-06

 

 

Den aarhusianske massemorder

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Bogen beskæftiger sig med den sidste periode af besættelsen, hvor sabotageaktiviteten for alvor blev mærkbar. Tyskerne og deres håndlangere svarede igen med schalburgtage og terror.

 

En af de mest uhyggelige grupper var Petergruppen, der havde aarhusianeren Kaj Henning Bothildsen Nielsen som det mest aktive og frygtede medlem. Efter en lang straffesag, hvor hans ugerninger blev trevlet op i forbindelse med det såkaldte retsopgør efter Besættelsen, blev han dømt og henrettet 9. maj 1947 for 55 drab, 11 drabsforsøg, 84 sprængninger, tre røverier samt seks togattentater.

 

JP Aarhus’ tidligere redaktør, Jens Kaiser, har med bistand fra lederen af Besættelsesmuseet, Søren Tange Rasmussen, skrevet en bog, der trænger dybt ned i besættelsestidens Aarhus. Den søger at fange ondskaben, når en lille benzindrevet bil ved nattetide kørte rundt i byen og skabte frygt og rædsel. Bilen stoppede foran et hus, og gruppen brød ind i et hjem for at skyde en ægtemand for øjnene af hustruen. Det ramte socialt bredt: fra arbejdsmanden over sagføreren til arvingen til byens store borgerlige avis.

 

Pris: 250 kroner

Udgivet: 2011

Forfatter: Jens Kaiser og Søren Tange Rasmussen

Antal sider: 208

ISBN: 978-87-91324-33-8

 

Bernhardt Jensen

– Alle tiders århusianer

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Bernhardt Jensen er alle tiders aarhusianer! Det fornemme prædikat blev givet den visionære borgmester 35 år efter, at han forlod borgmesterkontoret.

 

Det er især på grund af sin kamp mod en ny, stor vej gennem det centrale Aarhus, at Bernhardt Jensen var urørlig. Som borgmester frelste han det enestående latinerkvarter fra ødelæggelse med sin indædte modstand mod det storstilede projekt Ny Hovedgade, der skulle have moderniseret trafikken i Aarhus og ført byen ind i femtiden.

 

En række forfattere fortæller i selvstændige artikler om bogens hovedperson og hans karriere fra journalist til borgmester og byhistoriker.

 

Pris: 150 kroner

Udgivet: 2010

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode og Jens Kaiser

Antal sider: 144

ISBN: 978-87-91324-28-4

 

 

Fællesskab gør stærk

– LO i Århus – i og med tiden

 

Snart dages det brødre…

1883 var et betydningsfuldt år i den aarhusianske arbejderbevægelses historie. Arbejderbevægelsen i byen var på vej til at samle sig. Smedene – i dag Metal Aarhus – havde etableret en fagforening den 13. oktober 1883. Formålet var at forbedre løn- og arbejdsforholdene for medlemmerne og måske ændre samfundet i en mere demokratisk retning. Der var ”grøde” i arbejderbevægelsen, og året efter fra 19. juni til 28. september udkom Socialdemokratisk Ugeblad med redaktion af Harald Jensen.

 

Smedenes initiativ dannede baggrund for lignende initiativer blandt andre fag, og i december samme år voksede tanken sig stærkere for at etablere et fælles talerør for de faglige sammenslutninger i byen: En fællesorganisation. De samvirkende Fagforeninger, som organisationen hed i begyndelsen. Otte fagforeninger med i alt 621 medlemmer stod bag. Det skete den 18. december 1883, for 125 år siden.

 

(Uddrag fra det indledende kapitel)

 

Udgivet: 2008

Forfatter: Henrik Fode

Antal sider:

ISBN: 978-87-91324-23-9

Pris: UDSOLGT

Århus besat

 

Køb bogen

 

(Du sendes videre til vores samarbejdspartner Dafolo, hvor alle bogbestillinger skal foretages)

 

Det er nu 60 år siden de ”fem forbandede år” blev bragt til ende. Besættelsestidens historie har naturligt i de mellemliggende år været behandlet indgående. Der opstod hurtigt myter med helte og slyngler. Diskussionerne har ofte været hårde og holdninger tit og ofte fastlåst. Yngre historikere er beskyldt for, at de ikke altid gav plads til ”etiske” ræsonnementer forud for en handling.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Pris: 298 kroner

Udgivet: 2005

Forfatter: Flere forfattere; Redigeret af Henrik Fode

Antal sider: 192

ISBN: 978-87-91324-11-4

 

Amt og amtmænd i Århus

 

Der diskuteres kommunalreform i 2004. Politikerne har fastslået, at den reform, der blev realiseret i 1970 og som bl.a. skabte større kommuner og som noget helt nyt etablerede amtskommuner med en folkevalgt og politisk udpeget amtsborgmester er forældet.

 

Under denne debat glemmes det ganske, at amterne har en lang historie bag sig. Amterne har gennem årene spillet en meget vigtig rolle som bindeled mellem stat og lokalforvaltning, og amtmanden har siden 1660 været en central lokal person, der har udfyldt en lang række opgaver, der gradvist er blevet overtaget af folkevalgte organer.

 

Kommunalreformen i 1970 afskaffede ikke statsamterne, for de overtog og videreførte opgaver, som de nye amtskommuner ikke ønskede eller kunne videreføre. Det er det, denne bog skal fortælle om og bidrage til: At perspektivere den aktuelle debat og samtidig vise, at amterne altid har været åbne overfor nye tiltag og reformer. For dem har der været næsten utallige af gennem årene.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Flemming Hørnø

Antal sider: 196

ISBN: 87-91324-07-6

Pris: UDSOLGT

Den 3. streng

– Den århusianske arbejderkooperation 1984-2002

 

Arbejderbevægelsen består som bekendt af 3 ”strenge”. Foruden partiet er det fagbevægelsen og endelig kooperationen Det er derfor en fornøjelse omsider at få beskrevet endnu en af de berømte ”strenge”. Den om kooperationen.

 

Kooperationen er en levende virksomhedstype, der i dag konkurrrerer på lige fod med det traditionelle erhvervsliv. Virksomheder lukkes, sammenlægges, skifter navne og indgår alliancer med det omgivende erhvervsliv. Kooperationen kan på den måde måske virke lidt anonym. Det ønsker den kooperative bevægelse imidlertid ikke at være. Denne bog har derfor ikke blot til formål at fortælle bevægelsens historie, men også at præsentere de aktuelle virksomheder og den moderne kooperative bevægelse i Århus.

 

(Uddrag af bogens forord)

 

Udgivet: 2004

Forfatter: Finn Andersen

Antal sider: 136

ISBN: 87-91324-01-7

Pris: UDSOLGT